Aigiri Nandini Lyrics In Hindi: ‘आई गिरी नंदिनी, नंदीथ:’, जिसे महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया एक दुर्गा स्तोत्रम है। इस स्तोत्रम को राजलक्ष्मी संजय ने गाया है। ऐगिरी नंदिनी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम के गीत आदि शंकराचार्य ने लिखे हैं। रचना पारंपरिक है और संगीत संजय चंद्रशेखर ने दिया है।

Stotram – Aigiri Nandini (Mahishasura Mardini)
Language – Sanskrit
Singer – Rajalakshmee Sanjay
Lyrics – Adi Sankaracharya
Composer – Traditional
Music – Sanjay Chandrasekhar

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi and Sanskrit.

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्द नुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१॥

सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते।
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥२॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रिय वासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते।
मधुमधुरे मधुकैटभ गञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥३॥

अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुंड गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥४॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥५॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥६॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भव शोणित बीजलते।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥७॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हतावटुके।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥८॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥९॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जितमोहित भूतपते।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१०॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥११॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१२॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते।
निजगुणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे।
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८॥

कनकलसत्कल सिन्धुजलैरनु षिञ्चतितेगुण रङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भ तटीपरिरम्भ सुखानुभवम्।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २०॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते।
यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुतादुरुता पमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१॥

श्री श्री आदिशंकराचार्यविरचितम् महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम्

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi | ऐगिरी नंदिनी लिरिक्स इन हिंदी

Ayi giri nandini nandhitha medhini
Viswa vinodhini nandanuthe
Girivara vindhya sirodhi nivasini
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini
Bhoori kudumbini bhoori kruthe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥1॥

Suravara varshini durdara darshini
Durmukhamarshani harsha rathe
Tribhuvana poshini Sankara thoshini
Kilbisisha moshini ghosha rathe
Danuja niroshini Dithisutha roshini
Durmatha soshini Sindhu suthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥2॥

Ayi Jagadambha Madambha Kadambha
Vana priya vasini Hasarathe
Shikhari siromani thunga Himalaya
Srunga nijalaya madhyagathe
Madhu Madure Mdhukaitabha banjini
Kaitabha banjini rasa rathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥3॥

Ayi satha kanda vikanditha runda
Vithunditha shunda Gajathipathe
Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda
Paraakrama shunda mrugathipathe
Nija bhuja danda nipaathitha khanda
Vipaathitha munda bhatathipathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥4॥

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha
Durdhara nirjjara shakthi bruthe
Chathura vicharadureena maha shiva
Duthatkrutha pramadhipathe
Duritha Dureeha dhurasaya durmathi
Dhanava dhutha kruithaanthamathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥5॥

Ayi saranagatha vairi vadhuvara
Veera varaa bhaya dhayakare
Tribhuvana masthaka soola virodhi
Sirodhi krithamala shoolakare
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥6॥

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe
Samara vishoshitha sonitha bheeja
Samudhbhava sonitha bheejalathe
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava
Tarpitha bhootha pisacha rathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥7॥

Dhanu ranushanga rana kshana sanga
Parisphuradanga natath katake
Kanaka pishanga brushathka nishanga
Rasadbhata shrunga hatavatuke
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath
Bahuranga ratadhpatuke
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥8॥

Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi
Tathabhi Nayottama Nritya Rate
Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana
Tartaja Nemita Prema Bhare
Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi
Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥9॥

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda
Parastuti tatpara vishvanute
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura
Sinjitha mohitha bhootha pathe
Nadintha nataartha nadi nada nayaka
Naditha natya sugaanarathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥10॥

Ayi sumana sumana
Sumana sumanohara kanthiyuthe
Sritha rajani rajani rajani
Rajaneekaravakthra vruthe
Sunayana vibhramarabhrama
Bhramarabrahmaradhipadhe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥11॥

Sahitha maha hava mallama hallika
Mallitharallaka mallarathe
Virachithavallika pallika mallika billika
Bhillika varga Vruthe
Sithakruthapulli samulla sitharuna
Thallaja pallava sallalithe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥12॥

Avirala ganda kalatha mada medura
Matha matanga rajapathe
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi
Roopa payonidhi raja suthe
Ayi suda thijjana lalasa manasa
Mohana manmatha raja suthe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥13॥

Kamala dalaamala komala kanthi
Kala kalithaamala bala lathe
Sakala vilasa Kala nilayakrama
Keli chalathkala hamsa kule
Alikula sankula kuvalaya mandala
Mauli miladh bhakulalikule
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥14॥

Kara murali rava veejitha koojitha
Lajjitha kokila manjumathe
Militha pulinda manohara kunchitha
Ranchitha shaila nikunjakathe
Nija guna bhootha maha sabari gana
Sathguna sambrutha kelithale
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥15॥

Kati thata peetha dukoola vichithra
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche
Pranatha suraasura mouli mani sphura
Damsula sannka Chandra ruche
Jitha kanakachala maulipadorjitha
Nirbhara kunjara kumbhakuche
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥16॥

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
Sarakaraika nuthe
Krutha sutha tharaka sangaratharaka
Sangaratharaka soonu suthe
Suratha Samadhi samana Samadhi
Samadhi Samadhi sujatharathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥17॥

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi
yo anudhinam sa shive
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥18॥

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥19॥

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥20॥

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha
durutha pamapakarute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini Shaila Suthe ॥21॥

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi

Aigiri Nandini Lyrics In Telugu | தெலுங்கில் ஐகிரி நந்தினி பாடல் வரிகள்

ఏయ్ గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నంద నట్టే
గిరివర్విన్ధ్యశిరో ⁇ ధినివాసినీ విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే ।
భగవతీ హే శితికణ్ఠకుటుమ్బినీ భూరికుటుమ్బినీ భూరికృతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 1॥

సురవర్ వర్షిణీ దుర్ధర్ ధర్మ్షిణి దుర్ముఖ్ మ్షిణి హర్షతే
త్రిభువనపోష్ణి శంకరతోషిణి కిల్బిష్ మోషిని ఘోషరతే ।
దనుజనిరోషిణీ దితిసుతరోషిణీ దుర్మదశోషిణి సిన్ధుసుతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 2॥

అయ్ జగదమ్బా మదాంబ కదమ్బ్ వనప్రియ వాసినీ హస్రతే
శిఖరీ శిరోమణి తుంగా హిమాలయా శృంగనిజలాయ మధ్యగతే ।
మధుమధురే మధుకైటభ గంజినీ కైటభ్ భంజినీ రస్రతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 3॥

ఆయ్ షట్‌ఖండ్ రూన్‌ని రద్దు చేసింది
రిపుగగన్ద్ విదారంచన్ద్ పరాక్రమశుంద్ మృగాధిపతే.
నిజభుజ్దండ్ నిపతిఖండ్ విపతిత్ముండ్ భటాధిపేతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ౪

అయ్ రన్దుర్మద్ ఎనిమివాధోది దుర్ధర్నిర్జర్ శక్తిభృతే
ధ్రుణమహాశివుడు ప్రమథాధిపేటే దూత అని తెలివైన ఆలోచన.
దురిత్దూరిః దుర్షయ్దుర్మతీ దానవదుత్ కృతాన్తమతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ౫

ఏ శరణాగత వైరివధూవర్ వీరవరభయ్ దైకరే
శిరోధికృతమాల్ శుల్క్రే త్రిభువన్మస్తకానికి విరుద్ధం.
దుమిదుమిటమర్
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ౬

అయ్ నిఝుకృతి మేరేనిరకృత్ ధూమ్రవిలోచన
సమర్విశిత్ శోణిత్ బీజ్ సంభవ శోణిత్ బీజల్తే.
శివశివశుంభ్ నిశుమ్భమహావ తర్పితభూత్ పిశాకరతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 7॥

విలువిద్య శిక్షణ
కాంక్పిషాంగ్ పార్స్కర్నిషింగ్ రసభత్స్రింఘ హత్తుకే.
కృతజ్ఞత బాలక్షితరంగ ఘటద్బహురంగ్ రతద్బతుకే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే 8॥

సురలనా తాతయ్యయ్యి కృతాభిన్యోదర్ నృత్యకారులు
కృత్ కుకుతః కుకుతో గడ్డదిక్తల కుతూహల్ గనర్తే.
ధుధుకుట్ ధుధిమిత్ శబ్దం ధీరే మృదంగ్ నినదర్తే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే9॥

జై జై జప్య జైజయ్ పదాలు
ఝంఝంఝింఝీమి ఝింకృత్ నూపూర్ శింజిత్మోహిత్ భూతపతే.
నటిట్ నతర్ధ్ నటి నట్ నాయక్ నటిట్నాట్య సుగన్రటే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ౧౦

ఏయ్ సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర్కాన్తియుతే
శ్రీత్రజనీ రజనీరజనీ రజనీరజనీ కర్వక్త్రవ్రతే ।
భ్రాంతులు భ్రాంతులు భ్రాంతులు భ్రాంతులు భ్రాంతులు భ్రాంతులు
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ౧౧

sahithmahava mallmatallik మల్లితరల్లక్ మల్లర్తె
విర్చిత్వల్లిక్ పల్లికామల్లిక్ ఝిల్లికాభిల్లిక్ వర్గవృతే.
శిత్కృత్ఫుల్ సముల్లసితరున్ తల్లజపల్లవ్ సల్లలితే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ౧౨

అవిరలగంద్ గల్నమ్దమేదుర్ మత్మతంగ్ జరజాపతే
త్రిభువనభూషణ భూత్కలానిధి రూపయోనిధి రాజసుతే ।
ఏయ్ సుద్దిజన్ లాలసమానస్ మోహన మన్మథరాజ్సుతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 13

కమలదళమల్ కోమల్కాన్తీ కలకలితమాల్ భల్లాతే
సకల్విలాస్ కళానిలయక్రమం కెలిచలత్కళ్ నవ్వుకూలే.
అలీకులసకుల్ కువలయమండల్ మౌలిమిల్ద్బకుల్లాలికులే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 14॥

కర్మురలిరవ్ విజిత్కుజిత్ లజ్జిత్కోకిల్ మంజుమతే
మిలిట్పులింద మనోహరగుంజిత్ రంజిత్సైల్ నికుంజగతే.
నిజగుణభూత్ మహాశబరిగన్ పుణ్యం సంభృత్ కేలిట్లే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 15

విచిత్రమైన
ప్రణతాసురసుర మౌలిమణిస్ఫుర్ దంశుల్సన్నఖ చన్ద్రరుచే.
జితకంకాచల్ మౌలిమ్‌దోర్జిత్ దేపేంద్రకుంజరు కుంభకుచే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 16॥

విజిత్సహస్రక్రక్ సహస్రకారక్ సహస్రకర్రక్నుతే
క్రుత్సూర్తారక్ సంగ్తారక్ సంగర్తారక్ సునుసుతే.
సుజాతరతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 17

పదక్మలం కరుణానిలయే వరివశ్యతి యోనుదినం సుశివే
అయ్ కమల్లె కమలానియే కమలనిలయః సకథా న భవేత్ ॥
తవ పద్మేవ పరమపద్మిత్యనుశీలతో మమ కిన్ న శివే ॥
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 18

కనకలసత్కళ సింధుజలైర్ను సించితేగున్ రంగభువం
భజతి స కిన్ న శ్చికుచకుమ్భ్ తతిపరిరమ్భ సుఖానుభవమ్ ।
తవ చరణం శరణం కరవాణి నటమరవాణి నివాసి శివమ్
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 19॥

తవ విమలేన్దుకులం వదేన్దుమలం సకలం నను కౌలయతే
కిము పురుహూత్పురిన్దు ముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖిక్రియతే ॥
మామ్ తు మతం శివనామధనే భవతి దయ కిముత్ క్రియతే ॥
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 20

అయయ్ మయ్య్ దీన్ దాల్యా కీ కృప్యైవ్ త్వా భవిత్వ్యుమ్మే
అయ్ జగతో జననీ ప్లీజ్సి యత్సి యథా నుమితసిరతే ।
యదుచిమాత్రా భవత్యురారీ కురుతాదురుతా పమ్పకురుతే
జై జై హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. 21॥

శ్రీశ్రీశ్రీ ఆదిశంకరాచార్యవిరచితం మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం

Aigiri Nandini Lyrics In Tamil | தமிழில் ஐகிரி நந்தினி பாடல் வரிகள்

ஏய் கிரிநந்தினி நந்திதமேதினி விஸ்வவினோதினி நந்த நட்டே
கிரிவர்விந்ধ்யாஶிரோধிநிவாஸிநீ விஷ்ணுவிலாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே ।
ভগவதீ ஹே ஶிதிகந்தகுடும்பிநீ ভூரிகுடுবிநீ ভூரிகৃதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுர்மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைல்சுதே 1॥

ஸுர்வர் வர்ஷிணீ দுர்ধர் ধர்ம்ஷிணீ দுர்முখ் ம்ஷிணி ஹர்ஶ்ரதே
த்ரிভுவந்போஷ்ணி ஶங்கர்தோஷிணீ கில்பீஶ் மோஷினி கோஷரதே ।
দநுஜநிரோஷிணீ திதிஸுதரோஷிணீ দுர்மদஶோஷிணீ ஸிந்ধுஸுதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுர்மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுதே 2॥

ஏ ஜகதம்ப மதம்ப கடம்ব வான்ப்ரியா வாசினி ஹஸ்ரதே
ஶிখரீ ஶிரோமணி துங்கா ஹிமாலயா ஶৃங்গநிஜாலயா மধ்யগதே ।
மধுமধுரே மதுகைடভா গஞ்ஜிநீ கைடভভ ভஞ்ஜினி ரஸ்ரதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே 3॥

அய் ஷத்கண்ட் ரூனை கலைத்தார்
ரிபுগগண்ড விதரஞ்சந்দ பராக்ரம்ஶுঁ மৃগாதிபதே ।
நிஜ்புஜ்தந்த் நிபதிகண்ட் விபதித்முண்ட் பதாதிபேதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே 4

அய் ரந்துர்மத் ஏநேமிவதோதி துர்தர்நிர்ஜர் ஶக்திப்ரிதே
புத்திசாலித்தனமான துருணமஹாசிவா பிரமதாதிபேட்டின் தூதுவர்.
দுரித்দுரிঃ দுர்ஷயதுர்மதி দநவদுத் கிருதாந்தமதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே 5

ஏய் அகதி வைரவத்துவர் வீரவரபாய் டைகரே
ஶிரோதிகிருதமால் ஷுல்க்ரே என்பது த்ரிபுவன்மஸ்தகாவுக்கு எதிரானது
துமிடுமிடமர்
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே 6

ஏய் நிழுக்ரீதி மேரேநிராக்ரீத் தூம்ரவிலோச்சனா
ஸமர்விஷித் ஶோனித் பீஜ் ஸம்பவ் ஷோநித் பீஜல்தே.
ஶிவஶிவ்ஶும்ভ் நிஶும்ভமஹாவ தர்பிதভூத் பிஷாகரதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுதே 7॥

வில்வித்தை பயிற்சி
காங்க்பிஷாங் பர்ஸ்கர்னிஷிங் ரசாபத்ஸ்ரிங்கா ஹட்டுகே.
গৃதবலக்ஷிதரங்গ ঘடদ்বுரங் ரதদ்বதுகே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைல்சுதே 8॥

சுராலனா ததேய்ய்ய்ய்ய்ய்ய் கிருதாபிண்யோதர் நடனக் கலைஞர்கள்
கிருத் குகுதஹ் குகுதோ கததிக்தலா குதூஹல் கணர்தே.
துதுகுத் துதிமித் சப்தம் தீரே மிருதங் நினதார்தே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைல்சுதே9॥

ஜெய் ஜெய் ஜப்யா ஜெய்ஜெய் வார்த்தைகள்
জঘঘাঘ்ঘிঘிமி ஜிங்கৃத் நூபுர் ஷிஞ்சித்மோஹித் ভூதபதே ।
நடித் நதார்த் நடி நட் நாயக் நடித்நத்ய சுகன்ரதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே 10

அய் ஸுமநঃ ஸுமநঃ ஸுமநঃ ஸுமநঃ ஸுமநோஹர்காந்தியுதே
ஶ்ரீத்ரஜநி ரஜ்ஞீர்ஜநி ரஜ்ஞீர்ஜநி கர்வக்த்ரவ்ரதே ।
மாயத்தோற்றம் மாயத்தோற்றம் மாயத்தோற்றம்
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுதே 11

சஹித்மஹாவ மல்லாமல்லிக் மல்லிதரல்லக் மல்லர்தே
விருச்சித்வல்லிக் பல்லிக்காமல்லிக் ஜில்லிகாபில்லிக் வர்கவ்ருதே.
ஷித்க்ரித்ஃபுல் சமுல்லாசிதருந் தல்லஜபல்லவ் சல்லலைட்
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலசுதே 12

அவிரலாகந்த் கல்நாம்தாமேதுர் மத்மதங் ஜராஜபதே
த்ரிভுவநভூஷண் ভூத்கலாநிதி ரூபயோநிதி ராஜஸுதே ।
ஏய் ஸுதிஜாந் லால்சமானஸ் மோஹன் மன்மதராஜ்ஸுதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 13

கமல்தலாமல் கோமல்காந்தி கலகலிடாமல் பல்லதே
சகல்விலாஸ் கலாநிலையக்ரம் கெளிச்சலட்கள் சிரிப்புலே.
அலிகுலசகுல் குவலயமண்டல் மௌலிமில்ட்பகுல்லாலிகுலே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 14॥

கர்முரளிரவ் விஜித்குஜித் லஜ்ஜித்கோகில் மஞ்சுமதே
மிலிட்புலிந்த மனோஹர்குஞ்சித் ரஞ்சித்சைல் நிகுஞ்ஜகதே.
நிஜகுணபுத் மஹாசபரிகன் அறம் சம்பிரித் கெளிட்லே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 15

வினோதமானது
ப்ரணதாஸுரஸுர் மௌலிமானிஸ்ஃபுர் தந்ஶுல்ஸந்நாখ சந்দருருச்சே ।
ஜிட்கன்காச்சல் மௌலிம்தோர்ஜித் தேபேந்திரகுஞ்சர் கும்பகுச்சே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 16॥

விஜித்ஸஹஸ்ரக்ரக் ஸஹஸ்ரகாரக் ஸஹஸ்ரகர்ரக்நுதே
க்ருத்ஸுர்தாராக் ஸங்க்தாரக் ஸங்கர்தாராக் ஸுநுஸுதே.
சுஜாதரேட்
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 17

பதக்மலம் கருணாநிலயே வரிவஸ்யதி யோஅந்நுদிநாம் ஸுஷிவே
ஏ கமலே கமலாநியே கமலாநிலயঃ ஸகதா ந ভவேத் ।
தவ பத்மேவ பரம்பத்மித்யநுஶிலயதோ மம கிந் ந ஷிவே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 18

கனகலசத்துகள் சிந்துஜாலைர்னு சிஞ்சடிதேகுன் ரங்கபுவம்
ভஜதி ச கிந் ந ஶ்சிகுச்சகும்ভ் ததிபரீரம்ভ ஸுখாநுভவம் ।
தவ சரணம் ஶரணம் கரவாணி நடமரவாணி நிவாஸி ஶிவம்
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 19॥

தவ விமலேந்துகுலம் வதேந்துமலம் ஸகல்ம் நநு கௌலயதே
கிமு புருஹுத்புரிந்து முகீ ஸுமுখிভிரஸௌ விமுখிக்ரியதே ।
மாம் து மதம் ஶிவ்நாம்ধாநே ভவதி ப்ளீஸ் கிமுத் க்ரியதே ॥
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 20

அயய் மய் தீன் டல்யா கி கிரிப்யைவ் த்வா பவித்வ்யும்மே
ஏ ஜகதோ ஜனனி ப்ளீஸ்ஸி யத்ஸி யதா நுமிதாசிரதே.
யதுசிமாத்ரா ভவத்யுராரீ குருததுருதா பம்பகுருதே
ஜெய் ஜெய் ஹே மஹிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி ஷைலஸுதே. 21॥

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஆதிசங்கராசார்யவிரச்சிதம் மஹிஷாசுரமர்திநிஸ்தோத்ரம்

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಅಯ್ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಾಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದ ನಟ್ಟೆ
ಗಿರಿವರ್ವಿನ್ಧ್ಯಶಿರೋ ⁇ ಧಿನಿವಾಸಿನೀ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ।
ಭಗವತೀ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ಭೂರಿಕುಟುಮ್ಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 1॥

ಸುರ್ವರ ವರ್ಷಿಣೀ ದುರ್ಧರ್ ಧರ್ಮ್ಷಿಣೀ ದುರ್ಮುಖ ಮ್ಶಿಣಿ ಹರ್ಷತೇ
ತ್ರಿಭುವನಪೋಷ್ಣಿ ಶಂಕರತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಮೋಷಿನಿ ಘೋಷರತೇ ।
ದನುಜನಿರೋಷಿಣೀ ದಿತಿಸುತರೋಷಿಣೀ ದುರ್ಮದಶೋಷಿಣೀ ಸಿನ್ಧುಸುತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 2॥

ಏ ಜಗದಮ್ಬ ಮದಮ್ಬಾ ಕದಮ್ಬ್ ವನಪ್ರಿಯ ವಾಸಿನಿ ಹಸ್ರತೇ
ಶಿಖರೀ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ ।
ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭ ಗಂಜಿನೀ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸ್ರತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 3॥

ಆಯ್ ಷಟ್ಖಂಡ್ ವಿಸರ್ಜಿತ ರೂನ್
ರಿಪುಗಗಂಡ ವಿದಾರಂಚನ್ದ್ ಪರಾಕ್ರಮಶುಂದ್ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ ।
ನಿಜಭುಜದಂಡ್ ನಿಪತಿಖಂಡ್ ವಿಪತಿತ್ಮುಂಡ್ ಭಟಾಧಿಪೇತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ೪

ಅಯ್ ರಂದುರ್ಮದ್ ಎನಿಮಿವಧೋದಿ ದುರ್ಧರ್ನಿರ್ಜರ್ ಶಕ್ತಿಭೃತೇ
ಪ್ರಮತಾಧಿಪೇಟೆಯ ದೂತ ದೃಣಮಹಾಶಿವನೇ ಚತುರ ಚಿಂತನೆ.
ದುರಿತ್ದುರಿಃ ದುರ್ಶಯ್ದುರ್ಮತಿ ದಾನವದುತ್ ಕೃತಾಂತಮತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ೫

ಅಯ್ ಶರಣ ವೈರಿವಧುವರ ವೀರವರಾಭಯ ದೈಕರೇ
ಶಿರೋಧಿಕೃತಮಾಲ್ ಶುಲ್ಕ್ರೇ ತ್ರಿಭುವನಮಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿರೂಪ.
ದುಮಿದುಮಿತಾಮಾರ್
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ೬

ಏ ನಿಝುಕೃತಿ ಮೇರೇನಿರಕೃತ್ ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನಾ
ಸಮರ್ವಿಶಿತ್ ಶೋಣಿತ್ ಬೀಜ ಸಂಭವ ಶೋಣಿತ್ ಬೀಜಲ್ತೇ.
ಶಿವಶಿವಶುಂಭ ನಿಶುಂಭಮಹಾವ ತರ್ಪಿತಭೂತ್ ಪಿಶಾಕರತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 7॥

ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ
ಕಾಂಕ್ಪಿಶಾಂಗ್ ಪಾರ್ಸ್ಕರ್ಣಿಶಿಂಗ್ ರಸಭತಶೃಂಗ ಹತ್ತುಕೆ.
ಕೃತಘ್ನ ಬಲಕ್ಷಿತರಂಗ ಘಟಾದ್ಬಹುರಂಗ ರತದ್ಬತುಕೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 8॥

ಸುರಲನಾ ತಾತೆಯ್ಯಯ್ಯಿ ಕೃತಾಭಿನ್ಯೋದರ್ ನೃತ್ಯಗಾರರು
ಕೃತ್ ಕುಕುತಃ ಕುಕುತೋ ಗದ್ದದಿಕ್ತಲ ಕುತೂಹಲ ಗನಾರ್ತೇ ।
ಧುಡುಕುಟ್ ಧುಧಿಮಿತ್ ಧ್ವನಿ ಧೀರೆ ಮೃದಂಗ ನಿನದಾರತೆ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ೯॥

ಜೈ ಜೈ ಜಪ್ಯ ಜಯಜಯ ಪದಗಳು
ಝಂಝಂಝಿಂಝಿಮಿ ಝಿಂಕೃತ್ ನೂಪುರ್ ಶಿಂಜಿತ್ಮೋಹಿತ್ ಭೂತಪತೇ ।
ನಟಿತ್ ನಟರ್ಧ್ ನಟಿ ನಟ ನಾಯಕ್ ನಟಿತ್ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರಾಟೆ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ೧೦

ಏ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ್ಕಾಂತಿಯುತೇ
ಶ್ರೀತ್ರಜನಿ ರಜನೀರ್ಜನಿ ರಜನೀರ್ಜನಿ ಕರ್ವಕ್ತ್ರವ್ರತೇ ।
ಭ್ರಮೆಗಳು ಭ್ರಮೆಗಳು ಭ್ರಮೆಗಳು ಭ್ರಮೆಗಳು ಭ್ರಮೆಗಳು
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ೧೧

ಸಾಹಿತ್ಮಹವ ಮಲ್ಲಮಾತಲ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಲಿತರಲ್ಲಕ್ ಮಲ್ಲರ್ತೆ
ವೃಚಿತ್ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕಾಮಲ್ಲಿಕ ಜಿಲ್ಲಿಕಾಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗವೃತೇ ।
ಶಿತ್ಕೃತ್ಫುಲ್ಲ್ ಸಮುಲ್ಲಸಿತರುನ್ ತಲ್ಲಜಪಲ್ಲವ್ ಸಲ್ಲಲೈಟ್
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ೧೨

ಅವಿರಳಗಂದ್ ಗಲ್ನಮ್ದಮೇದುರ್ ಮತ್ತ್ಮಾತಂಗ್ ಜರಾಜಪತೆ
ತ್ರಿಭುವನಭೂಷಣ ಭೂತ್ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೇ ।
ಏ ಸುದ್ದಿಜನ ಲಾಲಸಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥರಾಜಸುತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 13

ಕಮಲದಲಮಲ್ ಕೋಮಲಕಾನ್ತೀ ಕಲಕಲಿತಮಾಲ್ ಭಲ್ಲತೇ
ಸಕಲವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ್ ಕೇಳಿಚಲತ್ಕಲ್ ನಗೆಕುಲೆ.
ಅಲಿಕುಲಸಕುಲ್ ಕುವಲಯಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲ್ದ್ಬಕುಳ್ಳಲಿಕುಲೆ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 14॥

ಕಾರ್ಮುರಳಿರವ ವಿಜಿತ್ಕುಜಿತ್ ಲಜ್ಜಿತಕೋಕಿಲ್ ಮಂಜುಮಾತೆ
ಮಿಲಿತ್ಪುಲಿಂದಾ ಮನೋಹರಗುಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ಸೈಲ್ ನಿಕುಂಜಗತೇ ।
ನಿಜಗುಣಭೂತ್ ಮಹಾಶಬರಿಗಾನ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಭೃತ್ ಕೆಲಿತ್ಲೆ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 15

ವಿಲಕ್ಷಣ
ಪ್ರಣತಾಸುರಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಫುರ್ ದಂಶುಲ್ಸನ್ನಃ ಚನ್ದ್ರರುಚೇ ।
ಜಿತಕಂಕಚಾಲ್ ಮೌಲಿಂದೋರ್ಜಿತ್ ದೇಪೇಂದ್ರಕುಂಜರ್ ಕುಂಭಕುಚೆ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 16॥

ವಿಜಿತ್ಸಹಸ್ರಕ್ರಕ್ ಸಹಸ್ರಕಾರಕ ಸಹಸ್ರಕರಕ್ನುತೇ
ಕ್ರುತ್ಸುರ್ತಾರಕ್ ಸಂಗ್ತಾರಕ್ ಸಂಗರ್ತಾರಾಕ್ ಸುನುಸುತೇ ।
ಸುಜಾತರಾಟೆ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 17

ಪದಕ್ಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿ ಯೋಅನ್ನುದಿನಂ ಸುಶಿವೇ
ಏ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾನಿಯೇ ಕಮಲನಿಲಯಃ ಸಕಥಾ ನ ಭವೇತ್ ।
ತವ ಪದ್ಮೇವ ಪರಮಪದ್ಮಿತ್ಯನುಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 18

ಕನಕಲಸತ್ಕಳ್ ಸಿಂಧುಜಲೈರ್ನು ಸಿಂಚತಿತೆಗುಂ ರಂಗಭುವಂ
ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನ ಶ್ಚಿಕುಚಕುಮ್ಭ್ ತತಿಪರಿರಮ್ಭ ಸುಖಾನುಭವಮ್ ।
ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನಟಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಮ್
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 19॥

ತವ ವಿಮಲೇನ್ದುಕುಲಂ ವದೇನ್ದುಮಲಂ ಸಕಲಂ ನನು ಕೌಲಯತೇ
ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ್ಪುರಿನ್ದು ಮುಖೀ ಸುಮುಖೀಭಿರಸೌ ವಿಮುಖಿಕ್ರಿಯತೇ ।
ಮಾಮ್ ತು ಮತಂ ಶಿವನಾಮಧನೇ ಭವತಿ ದಯಮಾಡಿ ಕಿಮುತ್ ಕ್ರಿಯತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 20

ಆಯಯ್ ಮಯ್ಯ್ ದೀನ್ ದಲ್ಯಾ ಕೀ ಕೃಪ್ಯೈವ್ ತ್ವಾ ಭವಿತ್ವ್ಯುಮ್ಮೇ
ಏ ಜಗತೋ ಜನನಿ ಪ್ಲೀಸ್ಸಿ ಯತ್ಸಿ ಯಥಾ ನುಮಿತಾಸಿರತೇ ।
ಯದುಚಿಮಾತ್ರಾ ಭವತ್ಯುರಾರೀ ಕುರುತದುರುತಾ ಪಮ್ಪಕುರುತೇ
ಜೈ ಜೈ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ । 21॥

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿಸ್ತೋತ್ರಮ್

READ MORE: Jai Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi

Do not forget to connect with us on FacebookTwitter, and Instagram.

If you notice any mistakes in the Aigiri Nandini Lyrics In Hindi, Feel free to suggest them in the comments box/contact us. We will correct them as soon as possible. If you are unable to find the lyrics of your song then submit a request.

All the information on this website – https://mastersinlyrics.com/ – is published in good faith and for general information purpose only. Masters In Lyrics does not make any warranties about the completeness, reliability, and accuracy of this information. If you want any information regarding Lyrics or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at mastersinlyrics@gmail.com

Masters In Lyrics is the best platform for lyrics of Devotional, Bollywood, Hollywood, Tamil, Telugu, Bhojpuri, and many other languages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *